VASTGOED IS ONZE PASSIE!

Onze expertise ligt in drie gebieden.

BOUW- EN PROCESMANAGEMENT

HUISVESTINGSADVIES

l

PLANONTWIKKELING

Van A tot Z: full service

Samen realiseren we het bouwproject

Ons expertise komt samen in drie gebieden, bouw- en procesmanagement, planontwikkeling en huisvestingsadvies. Onze bevlogen adviseurs zetten hun expertise in deze drie gebieden optimaal in voor het beste resultaat. Dit doen we door alle betrokken partijen binnen het bouwproces met elkaar te verbinden en te coördineren. Optimale samenwerking tussen partijen is de sleutel tot succes. Het resultaat moet altijd beter zijn dan elke inbreng apart. Soms ligt de oplossing in het probleem vanuit een andere hoek benaderen. Dat is waar onze enthousiaste bouwmanagers zich iedere dag weer vol overgave in verdiepen. Lees hier meer informatie over de verschillende expertises van onze bouwprojectmanagers.

Bouwmanagement en procesmanagement

Tijdens het bouw- en procesmanagement coördineert Objectum het bouwproces van begin tot eind. Een ontwerpteam bestaat vaak uit een combinatie van verschillende partijen, zoals een architect, installatieadviseur, constructeur, bouwkostenmanager en andere specialisten. Binnen bouwmanagement richten wij ons als projectmanagers op al deze partijen. Wij organiseren de communicatie tussen partijen en bewaken het bouwproces, zodat het bouwwerk binnen de randvoorwaarden gerealiseerd wordt. Onze toegewijde bouwmanagers controleren de resultaten en verzorgen het risicomanagement. Zodat opdrachtgevers het overzicht houden en een informed decision kunnen nemen.

Planontwikkeling

Bij planontwikkeling, of het nu gaat om herontwikkeling, nieuwbouw of transformatie, ontzorgen wij de opdrachtgever. We begeleiden het project en onderhouden intensieve samenwerking met alle betrokken partijen, zoals opdrachtgever, afnemer, adviseurs en overheden. Onze bouwmanagers denken niet in één oplossing, maar werken altijd verschillende scenario’s uit. Zo kan een weloverwogen en strategische keuze gemaakt worden en zijn kansen en bedreigingen al inzichtelijk vóór het ontwerpproces van start gaat. Ook zaken als duurzaamheid, maatschappelijk verantwoord ondernemen, energietransitie en vooruitlopen op maatschappelijke ontwikkelingen zijn de orde van de dag en worden meegenomen in het ontwikkeladvies.

 Huisvestingsadvies

Goede huisvesting sluit naadloos aan op het primaire proces van de organisatie. Van nu en van de toekomst. Om tot een huisvestingsadvies te komen, wordt dan ook rekening gehouden met de flexibiliteit, ambitie en het budget van de organisatie. Dit met één doel voor ogen: een gouden match vinden tussen de organisatie en het nieuwe vastgoed. Bij een project blijven wij van begin tot eind betrokken, van huisvestingsadvies tot verhuiscoördinatie. Maar ook daarna. Steeds vaker staat de exploitatie en het onderhoud van bestaand vastgoed centraal. Hoe kan bestaand vastgoed het beste onderhouden worden? Onze projectmanagers buigen zich over deze duurzaamheidsvraagstukken door exploitatiebegrotingen, meerjarenonderhoudsplanningen en gebouwscans uit te voeren.