Project

De Laakse Singels
KERNGEGEVENS
Locatie | De Laak, Amersfoort Omvang | nieuwbouw van 35 woningen en parkeergarage met 150 parkeerplaatsen Uitvoeringstijd | 2014 – 2014
TAKEN OBJECTUM
Kwaliteitscontrole
OVERIGE PARTIJEN
Opdrachtgever | DELA Vastgoed Aannemer | Dura Vermeer Bouw en Vastgoed Architect | Roy Gelders
EXTRA INFO
In Amersfoort is het project 'De Laak' in 2014 opgeleverd. Objectum voerde in opdracht van DELA Vastgoed de kwaliteitscontrole op 35 nieuwbouwwoningen en 150 parkeerplekken uit. Architect was Roy Gelders.
laakse singels