Project

De Hoge Weide
KERNGEGEVENS
Locatie | Utrecht Omvang | Nieuwbouw van 41 grondgebonden woningen (tussen 130 m2 en 142m2) Uitvoeringstijd | 2014 – 2015  
TAKEN OBJECTUM
Planbeoordeling | Kwaliteitsbewaking gedurende uitvoering | Controle meer- en minderwerken | Kwaliteitstoetsing bij voorschouwen en opleveringen
OVERIGE PARTIJEN
Opdrachtgever | DELA Vastgoed Ontwikkelaar | Lunee Vastgoed Aannemer | Plegt-Vos Geelen Architect | Saarber van der Scheer en partners
EXTRA INFO