Project

City Icoon
KERNGEGEVENS
Locatie | Amsterdam Omvang | Nieuwbouw 121 woningen ca. 1000m2 Voorbereidingstijd | 2016 - 2017 Uitvoeringstijd | 2017-2019
TAKEN OBJECTUM
Projectmanagement | Ontwerpmanagement
OVERIGE PARTIJEN
Opdrachtgever |  Amvest Vastgoedontwikkeling Ontwikkelaar | Heddes Bouw
EXTRA INFO
De locatie Kop Grasweg in Amsterdam Noord wordt ontwikkeld tot een duurzame wijk voor wonen en werken.
City icoon