Bouwmanagement in Rotterdam met Objectum is maatwerk

De bouwmanager binnen bouwmanagement in Rotterdam is dé regisseur van het ontwerp- en bouwproces. Onze managers zorgen ervoor dat het proces van een bouwproject effectief verloopt en binnen de gestelde kaders wordt afgerond. Met de hulp van Objectum, wordt ervoor gezorgd dat alle betrokken partijen doeltreffend communiceren en samenwerken. Alle informatie over bouwmanagement in Rotterdam door Objectum vind je hieronder.

Waarom bouwmanagement Rotterdam?

Bouwmanagement is de spil in het bouwproject, doordat er wordt gewerkt aan het concept en de uitwerking ervan. Onze bouwmanager houdt overzicht in het bouwproces en zorgt dat het gezamenlijke projectdoel in de gaten wordt gehouden. Risico’s worden door middel van risicosessies in kaart gebracht en beheersbaar gemaakt. Deze aspecten worden in elke fase bewaakt.

De voorbereiding

Wij weten als geen ander dat de voorbereiding van een bouwproject vaak al heel complex kan zijn: diverse partijen en verschillende belangen vragen om een deskundige aanpak bij bouwmanagement in Rotterdam. Met onze jarenlange ervaring begeleidt de bouwmanager tijdens de voorbereidingsfase het proces. Zo kan er goed en voorbereid gestart worden met het bouwproces.

De uitvoering

Tijdens de uitvoering bewaakt Objectum het bouwproces. Onderdeel van bouwmanagement in Rotterdam is het bewaken van meer- en minderwerk. Hierbij moeten afspraken duidelijk vastgelegd worden. Tijdens de bouwperiode wordt de kwaliteit verzekerd door onze directievoering en toezicht.

Vormen van bouwmanagement in Rotterdam

Bouwmanagement komt voor in verschillende fases van een bouwproject. Objectum ondersteunt bij de volgende vormen van bouwmanagement in Rotterdam: 

 • Projectmanagement
 • Ontwerpmanagement
 • Kostenmanagement
 • Risicobeheersing
 • Directievoering & toezicht
 • Aanvraag vergunningen
 • Verzorgen (EU)-aanbesteding
 • Aanvraag en contracteringadviseurs & bouwbedrijven
 • Afbouwcoördinatie
 • Aannemingsovereenkomsten
 • Kopers- en huurders-begeleiding

Ontwerpmanagement

Een belangrijke fase binnen een bouwproject is de ontwerpfase. Daarom is ontwerpmanagement bij bouwmanagement in Rotterdam essentieel. De ontwerpleider zorgt ervoor dat het project op de juiste wijze wordt geïnterpreteerd en vertaalt naar een ontwerp. Bij Objectum streven we ernaar het beste in alle partijen naar boven te halen qua creativiteit, oplossingsgerichtheid én samenwerking. Goede communicatie is daarbij de basis. Zo zorgt de ontwerpleider voor randvoorwaarden om een maximaal ontwerpresultaat te behalen. 

Risicomanagement

Risicomanagement is een onderdeel van bouwmanagement in Rotterdam. Risicomanagement is daarbij nooit een doel op zich maar een faciliterend proces ten aanzien van het maken van goed overwogen keuzes en het beheersen van grote onzekerheden in het proces en het project. Risicomanagement binnen bouwmanagement is een doorlopend proces dat risico’s identificeert, beoordeelt en implementeert door het uitvoeren van beheersmaatregelen.

Directievoering

Bij directievoering is het van belang dat de afspraken tussen opdrachtgever en opdrachtnemer nagekomen worden. Bij directievoering worden visie en ambitie vertaald naar haalbare en werkbare oplossingen bij een bouwproject. Bij Objectum geven we bij bouwmanagement in Rotterdam proactief sturing aan het proces. 

Bouwmanagement in Rotterdam: onze projecten

Objectum werkte eerder aan verschillende bouwprojecten in Rotterdam, met name in de woningbouw, onderwijs, kantoren en in de zorg & maatschappij. Zo verzorgde Objectum de kwaliteitsbewaking gedurende de uitvoering van het project de Parkmeester in Rotterdam: 70 appartementen in de vrije sector. Daarnaast werkte Objectum aan het project HMC Rotterdam, waarbij een nieuw schoolgebouw is gerealiseerd. De taken van Objectum waren onder andere procesmanagement, projectmanagement en directievoering. Daarnaast werkte Objectum aan de afbouwcoördinatie en directievoering van het project Port City, de herontwikkeling van een kantoorruimte. 

Kwaliteit is maatwerk bij Objectum

Wij zorgen ervoor dat het bouwproject aan de gestelde eisen voldoet. Wij leveren maatwerk vanuit de overtuiging dat een goed proces met goede communicatie leidt tot een goed product. Zo zijn we in staat om ontwerp en uitvoering met elkaar te verbinden. Wij verzorgen bouwmanagement in Rotterdam dat kwaliteit vooropstelt. Meer weten over bouwmanagement of onze andere diensten? Neem dan contact met ons op.

Vorige

Volgende