Project

Binck City Park
KERNGEGEVENS
Locatie | Binckhorst, Den Haag Omvang |4 woongebouwen met in totaal ca. 900 appartementen, commerciële plint en parkeergarage Voorbereidingstijd | t/m eind 2021 Uitvoeringstijd | N.t.b.
TAKEN OBJECTUM
Procesmanagement
OVERIGE PARTIJEN
Opdrachtgevers | VORM Ontwikkelaar | VORM Architect | OZ, Braaksma & Roos, VMX, BoschSlabbers (daktuinen)
EXTRA INFO
In de transformatie van industriegebied de Binckhorst in Den Haag naar een gemengd woon/werk gebied, komt er ter plaatse van oude luchtmacht gebouw 4 woongebouwen met commerciële plint. In de Bickhorst wordt er gewerkt met een pilot van de omgevingswet