Projectmanagement in de bouw: alles wat je erover moet weten

Er komt veel kijken bij bouwprojecten, of het nu gaat om de realisatie van een schoolgebouw, zorgcentrum of kantoorhuisvesting. Om nieuwbouwprojecten, renovaties, transformaties of herontwikkeling goed te laten slagen, is projectmanagement in de bouw in elke fase van het project cruciaal. Projectbeheer in de bouw omvat alle commerciële en technische stappen die moeten worden genomen om een bouwproject te implementeren. Objectum zorgt voor maximale ontzorging, waardoor het bouwproces in goede banen geleid wordt. Onze projectmanagers kennen dit proces als geen ander en weten welke organisatie nodig is om de risico’s van het project te beheersen en de kansen van de huisvesting te benutten. Lees hieronder alles over projectmanagement in de bouw bij Objectum.

Wat is projectmanagement in de bouw?

Projectmanagement in de bouw is één van de oudste vormen van projectmanagement. Denk bijvoorbeeld aan de grandioze gebouwen van vroeger. Projectmanagement vormt in principe de basis van elk bouwproject. Een projectmanager is verantwoordelijk voor het succesvol coördineren, managen en realiseren van een bouwproject. Doordat bouwprojecten voortdurend in beweging zijn, is een goed gepland bouwproces essentieel. In grote lijnen houdt projectmanagement in de bouw de manier in waarop bouwprojecten georganiseerd, voorbereid, gepland, uitgevoerd en afgerond worden. Het doel is om een rendabel bouwproject neer te zetten, dat haalbaar is binnen het vastgestelde budget. Onze projectmanagers houden zich onder meer bezig met calculatie, communicatie, kosten, bouwwetgeving en bouwprocessen.

De rol van onze projectmanagers

De projectmanagers van Objectum zijn verantwoordelijk voor de planning, coördinatie, budgettering en supervisie van het bouwproject. Onze projectmanagers in de bouw houden zich bezig met budgetten opstellen, kosteninschattingen en werkplanningen maken. Maar ook bouwmethodes en strategieën kiezen, technische kwesties oplossen en samenwerken met andere bouw- en constructiespecialisten. Onze managers weten hoe ze projectmanagement in de bouw succesvol moeten maken. Door onze jarenlange ervaring kunnen wij gericht sturen op slimme ontwerpkeuzes en nemen we de gebruikersbehoeften mee in de plannen. 

Projectmanagement in de bouw bij Objectum

 • Budgettering
 • Supervisie van het bouwproject
 • Planning
 • Efficiënte bouwmethodes kiezen
 • Samenwerken met de betrokken partijen
 • Kostenmanagement
 • Contractafspraken
 • Permanente sturing
 • Risicomanagement
 • Bouw- en procesmanagement

Processen tijdens projectmanagement in de bouw

Onze projectmanagers houden zich onder andere bezig met de aanvraag van vergunningen, dragen zorg voor de aanbesteding, contractering van aannemers, uitwerken van renovatie- en herontwikkeling plannen en het managen van de planning en de bouwbudgetten. Tijdens projectmanagement in de bouw zijn er meestal vier fases:

 • Initiatiefase: tijdens deze fase wordt het bouwproject onderzocht en uitgewerkt. Er wordt bekeken of het project (financieel) haalbaar is (via een haalbaarheidsonderzoek), wat de grenzen zijn en wat het uiteindelijke resultaat moet zijn.
 • Definitiefase: hierin wordt een Programma van Eisen (PvE) opgesteld. Dit is een verzameling van eisen en wensen ten aanzien van het bouwwerk. De bedoeling van een Programma van Eisen is van tevoren de randvoorwaarden en limieten definiëren.
 • Ontwerpfase: dit is de fase waarin ontwerpschetsen gemaakt worden op basis van de gegevens die verzameld zijn.
 • Planningsfase: het plannen van tijd, kosten en middelen voor het project. Daarnaast worden de potentiële bedreigingen onderzocht en wordt er een communicatieplan opgesteld, zodat alle betrokken partijen effectief met elkaar communiceren.
 • Realisatiefase: in deze fase tijdens projectmanagement in de bouw wordt het plan in werking gesteld. Tegelijkertijd worden de werkzaamheden gemonitord en gecontroleerd en wordt er indien nodig bijgestuurd.
 • Opleveringsfase: in deze fase wordt het bouwwerk getoetst. Eventuele aanpassingen worden in acht genomen.
 • Gebruiksfase: na oplevering van het gebouw of gebouwdelen vindt de ingebruikname plaats, ook wel de beheerfase. Het bouwwerk wordt beheerd en in gebruik genomen. Dit houdt in planmatig onderhoud om de technische conditie van het gebouw goed te houden.

Ga voor Objectum bij projectmanagement in de bouw

Objectum is actief in verschillende vastgoedmarkten, zoals de woningbouw, onderwijs, retail, kantoren en zorg & maatschappij. Een bouwproject opzetten is een flinke uitdaging op het gebied van planning, samenwerking en communicatie. Daarom is het belangrijk om zo’n groot project te laten uitvoeren bij een partij die écht verstand van projectmanagement in de bouw heeft. Objectum tilt je bouwprojecten naar een kwalitatief hoger niveau! Benieuwd wat Objectum voor je organisatie kan betekenen? Neem dan contact met ons op. Wij helpen je graag verder.

 

Vorige

Volgende