Objectum adviseert en begeleidt opdrachtgevers bij huisvestingsadvies

Eén van de belangrijke diensten van Objectum is het bieden van huisvestingsadvies. Want goede huisvesting versterkt en ondersteunt het primaire proces van organisaties. Het is belangrijk dat de huisvesting past bij de ambitie, flexibiliteit en het budget van de organisatie. Of je nu als organisatie wil weten wat je in de toekomst het beste kunt doen met je gebouw of wat de impact van nieuwbouw of transformatie zal zijn: wij voorzien je in elke fase van de besluitvorming rondom huisvesting in gedegen huisvestingsadvies in de bouw. Samen vertalen we jouw waarden naar een huisvestingsplan waarin je ambities voor de lange termijn als leidraad dient.

Wat is huisvestingsadvies?

Huisvestingsadvies is een breed begrip. Voorafgaand aan de start van een bouwproject (verbouwing, nieuwbouw of verhuizing) is het belangrijk dat jouw visie als organisatie helder geformuleerd is. Objectum helpt je bij het vertalen van je visie naar concrete oplossingen, beschreven in een huisvestingsplan, duurzaamheidsadvies of Programma van Eisen (PvE). Dit doen wij onder andere voor de woningbouw, retail, onderwijs, kantoren, transformaties en zorg & maatschappij.

Het opstellen van een huisvestingsplan

Met een deskundig huisvestingplan kan de organisatie van onze opdrachtgevers jaren goed vooruit. Of het nu draait om bestaande bouw of nieuwbouw: het primaire proces van de organisatie van nu en in de toekomst staat altijd centraal. Onze adviseurs zorgen voor de integratie van de bedrijfsvisie in het strategisch huisvestingsplan voor de lange termijn. Door middel van zorgvuldige analyses wordt er voorzien in een bouwproject dat voldoet aan de huisvestingsambities. Onze specialisten hebben de kennis en ervaring om deze behoefte te vertalen naar ruimtelijke voorstellen.

Huisvestingsadvies in de zorg

Objectum helpt je graag bij huisvestingsadvies in de zorg. Wij hebben meegewerkt aan diverse bouwprojecten in de zorg, zoals het project Arkin Renovatie in Amsterdam, ’t Seghe Waert in Zoetermeer en Somt in Amersfoort. Sta je voor de keuze om te investeren in bestaande of nieuw zorgvastgoed? Dan heb je waarschijnlijk veel vragen. Bijvoorbeeld: hoe verduurzaam je bestaande zorgvastgoed? En sluit het zorgvastgoed nog wel aan op de verwachte behoefte de komende jaren?

Wij werken dagelijks aan huisvestingsadvies- en vastgoedopdrachten in de zorgsector. Wij houden rekening met veranderingen in de technologie, wet- en regelgeving en de wensen van de zorgvragers. De huidige stijgende zorgvraag door vergrijzing vraagt om nieuwe huisvestingsoplossingen, ander gebruik van zorggebouwen en een goede zorgverlening. Dit soort zaken maken we inzichtelijk in een businesscase. Onze adviseurs voorzien je graag van solide (duurzaam) huisvestingsadvies in de zorg. 

Strategie, concept en implementatie

Samen bepalen we hoe de huisvesting strategisch en tactisch ingezet kan worden door middel van doelstellingen en de juiste strategie. Met aandacht voor de ligging en bereikbaarheid van locatie, de strategische en economische waarde en de juiste uitstraling. Onze adviseurs stellen een integraal huisvestingsconcept op vanuit de strategie. Dit gebeurt vaak in een Programma van Eisen, waarin de ruimtelijke uitganspunten en bouwkundige eisen zijn vastgelegd. Onze adviseurs en projectmanagers helpen je om een concept te vertalen naar een realiseerbaar plan. Daarvoor is de ontwerpfase belangrijk. Het is dé fase waarin jouw organisatie naar buiten treedt met het plan door middel van tekst en beeld. Huisvestingsadvies is er in deze fase op gericht het concept te operationaliseren en de ambities om te zetten in concrete ontwerpkeuzes. 

Duurzaam bouwen

De Nederlandse overheid wil in 2050 een circulaire economie hebben, waarin circulair bouwen een belangrijke pijler is. Dit betekent verduurzaming van woningen en diverse instellingen. Wij geven huisvestingsadvies over duurzaam bouwen, waarbij materialen, grondstoffen en producten worden hergebruikt. Op alle niveaus speelt duurzaamheid een belangrijke rol bij Objectum. Zaken als groen, uitstoot van materialen, een prettige sfeer en optimale facilitaire ondersteuning zijn belangrijke pijlers binnen een goede huisvesting. Een goed binnenklimaat en lage energiekosten in een duurzame omgeving is een bereikbaar doel voor nieuwe en bestaande gebouwen. Goede huisvesting en huisvestingsadvies bieden vele mogelijkheden om duurzame doelen te realiseren.  Onze adviseurs schuiven graag zo vroeg mogelijk aan, zodat we al in een vroeg stadium duurzaam huisvestingsadvies kunnen uitbrengen. 

Huisvestingsadvies van de adviseurs van Objectum

Bij Objectum bieden we hoogwaardig huisvestingsadvies dat is afgestemd op de specifieke ambities en wensen van de opdrachtgever. Wij zijn een onafhankelijk bouwadviesbureau dat zich inzet om samen met alle betrokken partijen het beste resultaat te realiseren. Onze adviseurs hebben jarenlange erving met complexe vraagstukken op het gebied van huisvesting. Zo geven we advies over ruimtebehoeftemodellen, de herontwikkeling van bestaande gebouwen, meerjarenonderhoudsplanningen en coördineren we de verhuizing. Wij zijn jouw betrouwbaar en deskundig partner op het gebied van huisvestingsadvies en vastgoedadvies.

Benieuwd wat onze adviseurs voor jouw organisatie kunnen betekenen? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen je graag verder. Naast huisvestingsadvies adviseren wij opdrachtgevers bij bouw- en procesmanagement, projectmanagement en planontwikkeling.

Vorige

Volgende